Ingrid Raven

Mijn naam is Ingrid Raven. Vanaf de start van mijn loopbaan heb ik gewerkt met kinderen die specifieke zorg nodig hebben. Ik ben gestart als leerkracht speciaal basisonderwijs en heb mij in de loop der jaren steeds meer gespecialiseerd in het werken met kinderen met leerproblemen. Ik ben gediplomeerd remedial teacher en gediplomeerd leerkracht speciaal onderwijs. In 2007 ben ik gestart met mijn eigen praktijk voor remedial teaching. Sinds 2009 ben ik geregistreerd lid van de LBRT.

Ik ben opgeleid tot specialist op het gebied van leesproblemen en dyslexie en ik heb veel ervaring met het begeleiden van kinderen met dyslexie. Daarnaast ben ik geschoold in de diagnostiek en behandeling van ernstige rekenproblemen en dyscalculie. Ik zorg ervoor mij regelmatig bij te scholen, zodat mijn kennis up to date blijft.

Ik vind het erg belangrijk dat kinderen met een specifieke zorgbehoefte de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Wij hechten in onze praktijk enorm aan persoonlijke aandacht en specifieke hulp. Ieder kind krijgt dus een plan op maat. Wij weten hoe belangrijk de relatie met de remedial teacher is voor het succes van de begeleiding, daarom is gezelligheid en plezier bij ons heel belangrijk. Van ouders (en de kinderen zelf) horen wij vaak terug dat de kinderen graag naar onze praktijk komen, ook als zij dingen moeten oefenen die zij heel erg moeilijk vinden. Wij zorgen er altijd voor dat het kind succes ervaart en met een goed gevoel (‘ik kan het’) naar huis gaat.


Marjolie van Essen

Mijn naam is Marjolie van Essen en ik ben gediplomeerd Remedial Teacher en gediplomeerd leerkracht Speciaal Onderwijs. Ik heb 25 jaar onderwijservaring als leerkracht, remedial teacher, intern begeleider en ambulant begeleider. Ik ben al bijna 6 jaar met veel plezier werkzaam in de praktijk.

Ik ben opgeleid tot specialist ‘lees en spellingsproblemen’ en heb veel ervaring met het begeleiden van kinderen met dyslexie. Daarnaast ben ik ook opgeleid om kinderen met rekenproblemen en dyscalculie te ondersteunen. Kinderen met een hoge intelligentie die zorg nodig hebben, hebben eveneens mijn belangstelling. In 2012 ben ik gecertificeerd coach geworden van de methode ‘Ik leer anders’, een methode om zogenaamde ‘beelddenkers’ te ondersteunen.

Kinderen die specifieke zorg nodig hebben, springen er voor mij altijd uit. Ik vind het een uitdaging om samen met het kind op zoek te gaan naar zijn of haar sterke kanten en deze te benutten bij het omgaan met de dingen die ze moeilijk vinden. Ieder kind is uniek en dat maakt mijn werk zo ontzettend leuk en uitdagend.