Didactisch onderzoek

Voorafgaand aan een periode van remedial teaching is er bijna altijd sprake van een didactisch onderzoek. Door middel van dit onderzoek proberen wij het niveau, de leerbehoeften en de leerstijl van uw kind te achterhalen. Dit onderzoek vormt de basis voor het handelingsplan en fungeert vaak ook als nulmeting. Deze nulmeting hebben wij nodig om in latere fases van de behandeling de vooruitgang te kunnen meten. Wij werken namelijk altijd met meetbare leerdoelen.

Dyslexieonderzoek en dyscalculieonderzoek

Ook voor diagnostiek op het gebied van dyslexie of dyscalculie kunt u bij ons terecht. Wij werken samen met Braams. Braams biedt hoogwaardige diagnostiek bij een vermoeden van dyslexie of dyscalculie. Diagnostiek naar leerproblemen wordt op onze eigen locatie door Braams uitgevoerd.

In een aantal gevallen wordt de diagnostiek vergoed door uw gemeente. U kunt contact met ons opnemen voor aanmelding en overleg.