Welkom bij Raven Remedial Teaching in Amersfoort Vathorst

Raven RT is een praktijk voor remedial teaching in Amersfoort Vathorst. Na 8 jaar werken in onze praktijkruimte in Nieuwland, hebben wij onze vleugels uitgeslagen en zijn wij in april 2015 gestart met een tweede vestiging in Vathorst. In onze praktijk in Vathorst hebben wij veel ruimte en kunnen wij aan onze samenwerking met andere disciplines gestalte geven. Wij delen het gebouw met Raven Psychologie. Zo bieden wij een verschillende vormen van hulp onder een dak.

Wat bieden wij?

Kinderen van 6 tot 14 jaar komen naar onze praktijk om begeleid te worden voor lezen/spellen, rekenen of Engels. Zij kunnen ook bij ons terecht voor behandeling van dyslexie en dyscalculie. Wij hebben veel ervaring in het werken met kinderen met:

  • leerproblemen
  • dyslexie en dyscalculie
  • werkhoudings- en concentratieproblemen
  • ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en PDD-NOS

U kunt ook bij ons terecht voor dyslexieonderzoek en dyscalculieonderzoek.

Wat vinden wij belangrijk?

In onze praktijk is persoonlijke aandacht erg belangrijk. Wij hechten veel waarde aan een goede werksfeer waarin ieder kind zich gezien en gewaardeerd voelt. Wij kijken naar wat uw kind nodig heeft en maken dan een handelingsplan op maat. Wij hebben graag intensief persoonlijk contact met kinderen, ouders en school.

Gegarandeerde kwaliteit

Onze praktijk is geregistreerd lid van de LBRT, de landelijke beroepsvereniging voor remedial teachers. Dit is iets anders dan gewoon lid. Een geregistreerd lid moet een uitgebreide toelatingsprocedure doorlopen en de kwaliteit van de geboden remedial teaching wordt gewaarborgd door de LBRT. Bij een geregistreerd remedial teacher weet u dus zeker dat de aangeboden remedial teaching aan alle kwaliteitseisen voldoet en dat de remedial teachers voldoen aan het beroepsprofiel. Ook zijn geregistreerde remedial teachers altijd voldoende bijgeschoold.

Interesse?

Een kennismakingsgesprek is altijd vrijblijvend. Neem contact met ons op voor een afspraak.